Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Nouvelle section sociale

A partir de l'année scolaire 2014-15 Sainte-Anne offre
la nouvelle section sociale (12e SO et 13e SO),
accessible à partir d'une 11e technique.

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Unesco Schoulen

 EF Niederanven


„Nie vergiessen, waat geschitt ass."

Haut um Weltgedenkdag vum Holocaust hun 6 Schülerinnen vun der 12e SO, déi am November 2014 op Auschwitz waren, hir Andréck op der 9eT1 an 9eT4 présentéiert.

   


De Message vun dëser Aktioun ass awer ee ganz generellen an gëllt fir jiddereen.

„Nie vergiessen, waat geschitt ass."

Nierft Fotoen an Informatiounen zum Thema „Holocaust" hun d'Meedercher och perséinlëch emotional Momenter, déi si zu Auschwitz erlieft hun, mat den 9e Schülerinnen gedeelt.
Den 12e Schülerinnen ee grousse Merci, datt si dësen wichtige Message sou flott an awer och serieux vermëttelt hun.

 
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

Thème de l'année

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29

EPSA sur Youtube:

Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29
Notice: Undefined variable: Itemid in /var/www/old.sainte-anne.lu/www/modules/mod_insertarticle/tmpl/default.php on line 29