29092021

7es Schülerinnen zu Lëltz

Eis 7es Schülerinnen hunn zu Lëltz e puer flotter Aktivitéiten erlieft fir op deem Wee sech besser kennenzeléieren an zu enger Klass zesummen ze verschmelzen.