10122021

Maggy Barankitse

Sainte-Anne baut mam Maggy eng Schoul am Ruanda!

Ënnerstëtzt eise Projet a kaaft e Bong fir eng oder méi Zillen vum Sainte-Anne zu Kigali am Ruanda.

Dëst kennt Dir maachen mat enger Iwwerweisung op ee vun folgende Konten mat der Mentioun"Projet Ecole Sainte-Anne Rwanda"

  • BGL IBAN LU72 0030 0794 2819 0000 Compte "EPSA - Monde en détresse"
  • CCPL IBAN LU74 1111 1261 0097 0000 Compte "Partage.lu" (D'Suen déi op d'Fondation Partage.luiwwerwise ginn kennt Dir steierlech ofsetzen)

Dëse Projet ass co-finanzéiert duerch den Ministère des Affaires Etrangères

Méih Informatiounen...